Отказ от отговорност

Chemp Super Foods се ангажира да поддържа този уебсайт в крак с актуалните и точни. Ако все пак срещнете нещо, което е неправилно или не е на разположение, бихме били благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта четете информацията. Тогава ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете вашия отговор по електронна поща на: hello@chempfoods.com.

Ние не носим отговорност за загуба в резултат на неточности или непълнота, нито за загуба, произтичаща от проблеми, причинени или присъщи на разпространяването на информация чрез интернет, като например прекъсвания или прекъсвания. Когато използваме уеб формуляри, се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, претърпени в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от Chemp Super Foods или от името на този сайт, Chemp Super Foods не поема никаква отговорност.

Отговорите и запитванията за поверителност, изпратени по имейл или чрез уеб формуляр, ще бъдат третирани по същия начин като писмата. Това означава, че можете да очаквате отговор от нас в срок от 1 месец най-късно. В случай на сложни заявки, ще ви уведомим в рамките на 1 месец, ако се нуждаем от максимум 3 месеца.

Всички лични данни, които ни предоставяте в контекста на Вашия отговор или искане за информация, ще бъдат използвани само в съответствие с нашата декларация за поверителност.

Chemp Super Foods полага всички разумни усилия за защита на своите системи от всякакъв вид незаконно използване. Chemp Super Foods прилага подходящи технически и организационни мерки за тази цел, като взема предвид, наред с другото, състоянието на техниката. Въпреки това, той не носи отговорност за каквато и да е загуба, пряка и/или косвена, претърпени от потребител на уебсайта, която възниква в резултат на незаконното използване на неговите системи от трета страна.

Chemp Super Foods не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове, към които или от които се прави хипервръзка или друго позоваване. Продуктите или услугите, предлагани от трети страни, са предмет на приложимите условия на тези трети страни.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този сайт са предоставени на Chemp Super Foods.

Копирането, разпространението и всяка друга употреба на тези материали не е разрешено без писменото разрешение на Chemp Super Foods, освен и само доколкото не е предвидено друго в нормите на задължителните закони (като например правото да цитираш), освен ако конкретното съдържание не диктува друго.

Ако имате въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас.

bg_BGBG
close
Количка за пазаруване
close