Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno Duben 27, 2024 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://chempfoods.com/cs. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Způsoby zveřejňování informací

Osobní údaje zveřejňujeme, pokud jsme povinni je poskytnout ze zákona nebo na základě soudního příkazu, v reakci na výzvu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými ustanoveními zákona, za účelem poskytnutí informací nebo vyšetřování záležitosti související s veřejnou bezpečností.

Pokud dojde k převzetí, prodeji nebo fúzi či akvizici našich webových stránek nebo organizace, mohou být vaše údaje sděleny našim poradcům a potenciálním kupcům a budou předány novým vlastníkům.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Chemp Super Foods
Gummersbacher Str. 31b
50679 Kolín nad Rýnem

Firemní rejstřík: Kolín nad Rýnem, HRB 111553
USt.-IdNr.: DE354795687
Německo
Webová stránka: https://chempfoods.com/cs
E-mail: hello@chempfoods.com
Telefonní číslo: +49 (0)221 95014576

10. Žádosti o data

Pro nejčastěji podávané žádosti vám také nabízíme možnost využít náš formulář žádosti o údaje.

×

Příloha

WooCommerce

Tento vzorový jazyk obsahuje základní informace o tom, jaké osobní údaje může váš obchod shromažďovat, uchovávat a sdílet a kdo k nim může mít přístup. V závislosti na tom, jaká nastavení jsou povolena a jaké další zásuvné moduly jsou používány, se budou konkrétní informace sdílené vaším obchodem lišit. Při rozhodování o tom, jaké informace zveřejnit v zásadách ochrany osobních údajů, doporučujeme konzultaci s právníkem.

Informace o vás shromažďujeme během procesu objednávky v našem obchodě.

Co shromažďujeme a ukládáme

Při návštěvě našich stránek budeme sledovat:
 • Produkty, které jste si prohlíželi: použijeme je například k zobrazení produktů, které jste si nedávno prohlíželi.
 • Poloha, IP adresa a typ prohlížeče: použijeme je pro účely, jako je odhad daní a dopravy.
 • Dodací adresa: požádáme vás o její zadání, abychom mohli například odhadnout dopravu před odesláním objednávky a odeslat vám ji!
Soubory cookie používáme také ke sledování obsahu košíku během prohlížení našich stránek.

Poznámka: možná budete chtít podrobněji popsat své zásady používání souborů cookie a uvést odtud odkaz na tuto část.

Při nákupu u nás vás požádáme o poskytnutí informací, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, údajů o kreditní kartě/platbě a volitelných informací o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo. Tyto informace použijeme pro účely, jako je např:
 • zasílat vám informace o vašem účtu a objednávce
 • Reagovat na vaše požadavky, včetně vrácení peněz a stížností.
 • Zpracování plateb a prevence podvodů
 • Nastavení účtu v našem obchodě
 • splnění všech zákonných povinností, které máme, například výpočet daní.
 • Zlepšení nabídky našich obchodů
 • zasílat vám marketingové zprávy, pokud si je přejete dostávat.
Pokud si vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo, které budou použity k vyplnění pokladny pro budoucí objednávky. Informace o vás obecně uchováváme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účely, pro které je shromažďujeme a používáme, a nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat. Například informace o objednávkách uchováváme po dobu XXX let pro daňové a účetní účely. Jedná se o vaše jméno, e-mailovou adresu a fakturační a dodací adresu. Budeme také uchovávat komentáře nebo recenze, pokud se je rozhodnete zanechat.

Kdo z našeho týmu má přístup

Členové našeho týmu mají přístup k informacím, které nám poskytnete. Přístup k nim mají například administrátoři i vedoucí prodejen:
 • informace o objednávce, jako například co bylo zakoupeno, kdy to bylo zakoupeno a kam to má být odesláno, a
 • Informace o zákaznících, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a fakturační a dodací údaje.
Členové našeho týmu mají k těmto informacím přístup, aby vám pomohli vyřídit objednávky, zpracovat vrácení peněz a poskytnout vám podporu.

Co sdílíme s ostatními

V této části byste měli uvést, s kým a za jakým účelem data sdílíte. Může se jednat mimo jiné o analytiku, marketing, platební brány, poskytovatele dopravy a vložené soubory třetích stran.

Informace sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat naše objednávky a služby obchodu; například.

Platby

V této podsekci byste měli uvést, které zpracovatele plateb třetích stran používáte k přijímání plateb ve svém obchodě, protože mohou zpracovávat údaje zákazníků. Jako příklad jsme uvedli PayPal, ale pokud jej nepoužíváte, měli byste jej odstranit.

Přijímáme platby prostřednictvím služby PayPal. Při zpracování plateb budou některé vaše údaje předány společnosti PayPal, včetně informací potřebných ke zpracování nebo podpoře platby, jako je celková částka nákupu a fakturační údaje. Podívejte se prosím na Zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal pro více informací.

Complianz | Soukromí Suite pro WordPress

Tyto webové stránky používají ke shromažďování záznamů o souhlasu sadu Privacy Suite pro WordPress od společnosti Complianz. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Další informace naleznete na stránkách společnosti Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Akismet

Shromažďujeme informace o návštěvnících, kteří komentují na Stránkách, které používají naši antispamovou službu Akismet. Informace, které shromažďujeme, závisí na tom, jak uživatel nastaví službu Akismet pro danou Stránku, ale obvykle zahrnují IP adresu komentátora, uživatelského agenta, odkaz a adresu URL Stránky (spolu s dalšími informacemi, které komentátor přímo poskytl, jako je jeho jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa a samotný komentář).

WooCommerce

Tento vzorový jazyk obsahuje základní informace o tom, jaké osobní údaje může váš obchod shromažďovat, uchovávat a sdílet a kdo k nim může mít přístup. V závislosti na tom, jaká nastavení jsou povolena a jaké další zásuvné moduly jsou používány, se budou konkrétní informace sdílené vaším obchodem lišit. Při rozhodování o tom, jaké informace zveřejnit v zásadách ochrany osobních údajů, doporučujeme konzultaci s právníkem.

Informace o vás shromažďujeme během procesu objednávky v našem obchodě.

Co shromažďujeme a ukládáme

Při návštěvě našich stránek budeme sledovat:
 • Produkty, které jste si prohlíželi: použijeme je například k zobrazení produktů, které jste si nedávno prohlíželi.
 • Poloha, IP adresa a typ prohlížeče: použijeme je pro účely, jako je odhad daní a dopravy.
 • Dodací adresa: požádáme vás o její zadání, abychom mohli například odhadnout dopravu před odesláním objednávky a odeslat vám ji!
Soubory cookie používáme také ke sledování obsahu košíku během prohlížení našich stránek.

Poznámka: možná budete chtít podrobněji popsat své zásady používání souborů cookie a uvést odtud odkaz na tuto část.

Při nákupu u nás vás požádáme o poskytnutí informací, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, údajů o kreditní kartě/platbě a volitelných informací o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo. Tyto informace použijeme pro účely, jako je např:
 • zasílat vám informace o vašem účtu a objednávce
 • Reagovat na vaše požadavky, včetně vrácení peněz a stížností.
 • Zpracování plateb a prevence podvodů
 • Nastavení účtu v našem obchodě
 • splnění všech zákonných povinností, které máme, například výpočet daní.
 • Zlepšení nabídky našich obchodů
 • zasílat vám marketingové zprávy, pokud si je přejete dostávat.
Pokud si vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo, které budou použity k vyplnění pokladny pro budoucí objednávky. Informace o vás obecně uchováváme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účely, pro které je shromažďujeme a používáme, a nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat. Například informace o objednávkách uchováváme po dobu XXX let pro daňové a účetní účely. Jedná se o vaše jméno, e-mailovou adresu a fakturační a dodací adresu. Budeme také uchovávat komentáře nebo recenze, pokud se je rozhodnete zanechat.

Kdo z našeho týmu má přístup

Členové našeho týmu mají přístup k informacím, které nám poskytnete. Přístup k nim mají například administrátoři i vedoucí prodejen:
 • informace o objednávce, jako například co bylo zakoupeno, kdy to bylo zakoupeno a kam to má být odesláno, a
 • Informace o zákaznících, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a fakturační a dodací údaje.
Členové našeho týmu mají k těmto informacím přístup, aby vám pomohli vyřídit objednávky, zpracovat vrácení peněz a poskytnout vám podporu.

Co sdílíme s ostatními

V této části byste měli uvést, s kým a za jakým účelem data sdílíte. Může se jednat mimo jiné o analytiku, marketing, platební brány, poskytovatele dopravy a vložené soubory třetích stran.

Informace sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat naše objednávky a služby obchodu; například.

Platby

V této podsekci byste měli uvést, které zpracovatele plateb třetích stran používáte k přijímání plateb ve svém obchodě, protože mohou zpracovávat údaje zákazníků. Jako příklad jsme uvedli PayPal, ale pokud jej nepoužíváte, měli byste jej odstranit.

Přijímáme platby prostřednictvím služby PayPal. Při zpracování plateb budou některé vaše údaje předány společnosti PayPal, včetně informací potřebných ke zpracování nebo podpoře platby, jako je celková částka nákupu a fakturační údaje. Podívejte se prosím na Zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal pro více informací.

Complianz | Soukromí Suite pro WordPress

Tyto webové stránky používají ke shromažďování záznamů o souhlasu sadu Privacy Suite pro WordPress od společnosti Complianz. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Další informace naleznete na stránkách společnosti Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Akismet

Shromažďujeme informace o návštěvnících, kteří komentují na Stránkách, které používají naši antispamovou službu Akismet. Informace, které shromažďujeme, závisí na tom, jak uživatel nastaví službu Akismet pro danou Stránku, ale obvykle zahrnují IP adresu komentátora, uživatelského agenta, odkaz a adresu URL Stránky (spolu s dalšími informacemi, které komentátor přímo poskytl, jako je jeho jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa a samotný komentář).

Přeprava a daně WooCommerce

Používáním tohoto rozšíření můžete ukládat osobní údaje nebo sdílet údaje s externími službami. Přečtěte si více o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste měli zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

cs_CZCS
close
Nákupní košík
close