Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi tika atjaunināti decembris 11, 2023

1. Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz šo vietni un darījumiem, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Jums var būt saistoši papildu līgumi, kas saistīti ar jūsu attiecībām ar mums vai jebkuriem produktiem vai pakalpojumiem, ko saņemat no mums. Ja kādi papildu līgumu noteikumi ir pretrunā ar kādu no šo Noteikumu noteikumiem, šo papildu līgumu noteikumi ir noteicošie un noteicošie.

2. Saistošs

Reģistrējoties, piekļūstot vai citādi izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot turpmāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Šīs tīmekļa vietnes lietošana nozīmē, ka esat iepazinies ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un tos pieņemat. Dažos īpašos gadījumos mēs varam arī lūgt jums skaidri izteikt savu piekrišanu.

3. Elektroniskā saziņa

Izmantojot šo vietni vai sazinoties ar mums elektroniski, jūs piekrītat un atzīstat, ka mēs varam sazināties ar jums elektroniski mūsu vietnē vai nosūtot jums e-pastu, un jūs piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas izpaušana un citi paziņojumi, ko mēs jums sniedzam elektroniski, atbilst visām juridiskajām prasībām, tostarp, bet ne tikai, prasībai, ka šādiem paziņojumiem jābūt rakstiskiem.

4. Intelektuālais īpašums

Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietni un datiem, informāciju un citiem resursiem, kas tiek rādīti tīmekļa vietnē vai ir pieejami tīmekļa vietnē, pieder mums vai mūsu licences devējiem un ir mūsu kontrolē.

4.1 Visas tiesības ir aizsargātas

Ja vien konkrētais saturs nenosaka citādi, jums netiek piešķirta licence vai jebkādas citas tiesības saskaņā ar autortiesībām, preču zīmēm, patentiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas nozīmē, ka bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas jūs neizmantosiet, nekopēsiet, neatveidosiet, neizrādīsiet, neizrādīsiet, neizplatīsiet, neiekļausiet elektroniskos informācijas nesējos, nepārveidosiet, nedekompilēsiet, nedekompilēsiet, nenodosiet, nepārsūtīsiet, nepārdosiet, nepārdosiet, nepārdosiet, nepārdosiet vai nekomercializēsiet nekādus resursus šajā tīmekļa vietnē jebkurā formā, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl obligātajos tiesību aktos ir noteikts citādi (piemēram, tiesības citēt).

5. Trešo personu īpašums

Mūsu tīmekļa vietnē var būt hipersaites vai citas atsauces uz citu personu tīmekļa vietnēm. Mēs neuzraugām un nepārbaudām to citu pušu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām ir saites no šīs tīmekļa vietnes. Uz citu tīmekļa vietņu piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem attiecas šo trešo personu piemērojamie noteikumi un nosacījumi. Šajās tīmekļa vietnēs paustie viedokļi vai tajās pieejamie materiāli nav obligāti mūsu atbalstīti vai atbalstīti.

Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu konfidencialitātes praksi vai saturu. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar šo vietņu un jebkuru saistīto trešo pušu pakalpojumu izmantošanu. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, neatkarīgi no tā, kā tas radies, ja jūs atklājat personisko informāciju trešām personām.

6. Atbildīga lietošana

Apmeklējot mūsu vietni, jūs piekrītat to izmantot tikai paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar šiem Noteikumiem, jebkādiem papildu līgumiem ar mums un piemērojamiem likumiem, noteikumiem un vispārpieņemtajām tiešsaistes praksēm un nozares vadlīnijām. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu tīmekļa vietni vai pakalpojumus, lai izmantotu, publicētu vai izplatītu jebkādu materiālu, kas sastāv no ļaunprātīgas datorprogrammatūras (vai ir saistīts ar to); izmantot mūsu tīmekļa vietnē iegūtos datus jebkādām tiešās tirgvedības darbībām vai veikt jebkādas sistemātiskas vai automatizētas datu vākšanas darbības mūsu tīmekļa vietnē vai saistībā ar to.

Stingri aizliegts veikt jebkādas darbības, kas rada vai var radīt kaitējumu tīmekļa vietnei vai traucē tīmekļa vietnes darbību, pieejamību vai sasniedzamību.

7. Reģistrācija

Varat reģistrēties mūsu vietnē, lai izveidotu kontu. Šī procesa laikā jums var būt jāizvēlas parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu un konta informācijas konfidencialitātes saglabāšanu un piekrītat nedalīties ar citām personām ar savu paroli, konta informāciju vai nodrošināto piekļuvi mūsu vietnei vai pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat ļaut nevienai citai personai izmantot jūsu kontu, lai piekļūtu tīmekļa vietnei, jo jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu paroles vai kontus. Ja uzzināt par savas paroles izpaušanu, jums nekavējoties mums par to jāpaziņo.

Pēc konta darbības pārtraukšanas bez mūsu atļaujas nemēģināsiet reģistrēt jaunu kontu.

8. Atmaksāšanas un atgriešanas politika

8.1 Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Atteikuma termiņš beidzas pēc 14 dienām no dienas, kad jūs iegūstat vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs norādāt, iegūst preces fiziskā valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtītu vēstuli). Mūsu kontaktinformācija ir atrodama zemāk. Jūs varat izmantot pievienoto paraugu atteikuma veidlapa, bet tas nav obligāti.

Varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt parauga atteikuma veidlapu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu mūsu vietnē. tīmekļa vietne.

Ja izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par šāda atsaukuma saņemšanu uz pastāvīga informācijas nesēja (piemēram, pa e-pastu).

Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir pietiekami, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma termiņa beigām.

8.2 Izņemšanas sekas

Ja jūs atkāpjaties no šī līguma, mēs bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs esam informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma, atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, ja esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Mēs veiksim šādu atmaksu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien jūs nebūsiet skaidri vienojušies citādi; jebkurā gadījumā šādas atmaksāšanas rezultātā jums neradīsies nekādas maksas.

Jums ir jānosūta atpakaļ preces vai jānodod tās mums vai mūsu pilnvarotai personai, kas ir pilnvarota saņemt preces, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojat par atteikšanos no šī līguma. Termiņš ir ievērots, ja jūs nosūtāt preces atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad esam saņēmuši preces atpakaļ vai esat iesniedzis pierādījumus par preču nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Jums būs jāsedz tiešie preču atgriešanas izdevumi.

Jūs esat atbildīgs tikai par jebkādu preču vērtības samazināšanos, kas radusies preču apstrādes rezultātā, izņemot to, kas ir nepieciešama, lai noteiktu preču veidu, īpašības un darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pastāv daži juridiski izņēmumi attiecībā uz atteikuma tiesībām, un tāpēc dažas preces nav iespējams atgriezt vai apmainīt. Mēs jūs informēsim, ja tas attiecas uz jūsu konkrēto gadījumu.

9. Jūsu publicētais saturs

Mūsu tīmekļa vietnē var būt pieejami dažādi atklātas saziņas rīki, piemēram, emuāru komentāri, emuāru ieraksti, forumi, ziņojumu dēļi, vērtējumi un atsauksmes, kā arī dažādi sociālo mediju pakalpojumi. Iespējams, mums nav iespējams pārbaudīt vai uzraudzīt visu saturu, ko jūs vai citi var kopīgot vai iesniegt mūsu tīmekļa vietnē vai izmantojot to. Tomēr mēs paturam tiesības pārskatīt saturu un uzraudzīt visu mūsu vietnes izmantošanu un darbību tajā, kā arī pēc saviem ieskatiem dzēst vai noraidīt jebkuru saturu. Publicējot informāciju vai kā citādi izmantojot jebkādus minētos atklātos saziņas rīkus, jūs piekrītat, ka jūsu saturs atbilst šiem Noteikumiem un nosacījumiem un nedrīkst būt nelikumīgs vai pretlikumīgs vai pārkāpt kādas personas likumīgās tiesības.

10. Ideju iesniegšana

Neiesniedziet nekādas idejas, izgudrojumus, autordarbus vai citu informāciju, ko var uzskatīt par jūsu intelektuālo īpašumu un ko vēlaties mums iesniegt, ja vien mēs iepriekš neesam parakstījuši līgumu par intelektuālo īpašumu vai informācijas neizpaušanas līgumu. Ja jūs to mums atklājat bez šāda rakstiska līguma, jūs mums piešķirat neatsaucamu, neekskluzīvu, neekskluzīvu, bezmaksas licenci visā pasaulē izmantot, reproducēt, uzglabāt, pielāgot, publicēt, tulkot un izplatīt jūsu saturu jebkādos esošajos vai nākotnes medijos.

11. Lietošanas izbeigšana

Mēs varam pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt piekļuvi tīmekļa vietnei vai jebkuram tajā esošajam Pakalpojumam uz laiku vai pastāvīgi. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemsimies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām šādām izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu attiecībā uz jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu vai jebkādu saturu, ko jūs varētu būt kopīgojis tīmekļa vietnē. Jums nebūs tiesību saņemt nekādu kompensāciju vai citu samaksu, pat ja noteiktas funkcijas, iestatījumi un/vai saturs, ko esat veicinājis vai uz ko esat paļāvies, tiks neatgriezeniski zaudēti. Jūs nedrīkstat apiet vai apiet vai mēģināt apiet vai apiet jebkādus mūsu tīmekļa vietnes piekļuves ierobežošanas pasākumus.

12. Garantijas un atbildība

Nekas šajā sadaļā neierobežo vai neizslēdz jebkuru ar likumu noteiktu garantiju, kuras ierobežošana vai izslēgšana būtu nelikumīga. Šī tīmekļa vietne un viss tīmekļa vietnes saturs tiek nodrošināts "tāds, kāds ir" un "pieejams", un tajā var būt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Mēs nepārprotami atsakāmies no jebkādām garantijām - gan tiešām, gan netiešām - attiecībā uz satura pieejamību, precizitāti vai pilnīgumu. Mēs negarantējam, ka:

  • šī tīmekļa vietne vai mūsu produkti vai pakalpojumi atbilst jūsu prasībām;
  • šī tīmekļa vietne būs pieejama nepārtraukti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām;
  • jebkura produkta vai pakalpojuma, ko iegādājaties vai saņemat, izmantojot šo tīmekļa vietni, kvalitāte atbildīs jūsu cerībām.

Nekas šajā tīmekļa vietnē nav vai nav paredzēts kā juridiska, finansiāla vai medicīniska konsultācija. Ja jums ir nepieciešams padoms, jums jākonsultējas ar atbilstošu speciālistu.

Turpmākie šīs sadaļas noteikumi tiks piemēroti maksimāli spēkā esošo tiesību aktu atļautajā apmērā un neierobežos vai neizslēgs mūsu atbildību attiecībā uz jebkuru jautājumu, kura ierobežošana vai izslēgšana no mūsu atbildības būtu nelikumīga vai pretlikumīga. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (tostarp zaudējumiem, kas radušies peļņas vai ieņēmumu zaudējuma, datu, programmatūras vai datubāzes zaudējuma vai bojājuma, īpašuma vai datu zaudējuma vai bojājuma dēļ), kas radušies jums vai jebkurai trešajai personai saistībā ar jūsu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu.

Izņemot gadījumus, kad jebkurā papildu līgumā ir skaidri noteikts citādi, mūsu maksimālā atbildība pret jums par visiem zaudējumiem, kas radušies vai ir saistīti ar tīmekļa vietni vai jebkuriem produktiem un pakalpojumiem, kas tiek tirgoti vai pārdoti, izmantojot tīmekļa vietni, neatkarīgi no tiesiskās darbības veida, kas nosaka atbildību (neatkarīgi no tā, vai tas ir līgums, taisnīgums, nolaidība, apzināta rīcība, delikts vai citādi), ir ierobežota līdz kopējai cenai, ko esat mums samaksājis, lai iegādātos šādus produktus vai pakalpojumus vai izmantotu tīmekļa vietni. Šāds ierobežojums tiks piemērots kopumā visām jūsu jebkāda veida un rakstura prasībām, darbībām un rīcības iemesliem.

13. Konfidencialitāte

Lai piekļūtu mūsu vietnei un/vai pakalpojumiem, reģistrācijas procesā jums var būt nepieciešams sniegt noteiktu informāciju par sevi. Jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā informācija vienmēr būs precīza, pareiza un atjaunināta.

Mēs nopietni izturamies pret jūsu personas datiem un esam apņēmušies aizsargāt jūsu konfidencialitāti. Mēs neizmantosim jūsu e-pasta adresi nevēlamiem sūtījumiem. Jebkuri mūsu jums nosūtītie e-pasti būs saistīti tikai ar saskaņotu produktu vai pakalpojumu sniegšanu.

Mēs esam izstrādājuši politiku, lai risinātu visas jūsu bažas par konfidencialitāti. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu Paziņojums par konfidencialitāti un mūsu Sīkfailu politika.

14. Pieejamība

Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai mūsu sniegtais saturs būtu pieejams personām ar invaliditāti. Ja jums ir invaliditāte un invaliditātes dēļ jūs nevarat piekļūt kādai mūsu vietnes daļai, lūdzam jūs sniegt mums paziņojumu, tostarp detalizēti aprakstīt problēmu, ar kuru saskārāties. Ja problēma ir viegli identificējama un atrisināma saskaņā ar nozares standarta informācijas tehnoloģiju rīkiem un metodēm, mēs to nekavējoties atrisināsim.

15. Eksporta ierobežojumi / tiesiskā atbilstība

Piekļuve tīmekļa vietnei no teritorijām vai valstīm, kurās saturs vai tīmekļa vietnē pārdoto produktu vai Pakalpojumu iegāde ir nelikumīga, ir aizliegta. Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni, pārkāpjot Vācijas eksporta likumus un noteikumus.

16. Partnermārketings

Izmantojot šo Tīmekļa vietni, mēs varam iesaistīties partnermārketingā, kura ietvaros mēs saņemam procentus vai komisijas maksu par pakalpojumu vai produktu pārdošanu šajā tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību. Mēs varam arī pieņemt sponsorēšanu vai cita veida atlīdzību par reklāmu no uzņēmumiem. Šī informācijas atklāšana ir paredzēta, lai ievērotu juridiskās prasības par mārketingu un reklāmu, kas var tikt piemērotas, piemēram, ASV Federālās tirdzniecības komisijas noteikumus.

17. Uzdevums

Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat pilnīgi vai daļēji piešķirt, nodot vai nodot tālāk nevienai trešajai pusei savas tiesības un/vai pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, vai slēgt ar to apakšlīgumus. Jebkura iespējama cesija, kas ir pretrunā ar šo punktu, būs spēkā neesoša.

18. Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Neierobežojot citas mūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus, mēs varam veikt darbības, ko uzskatām par piemērotām, lai novērstu pārkāpumu, tostarp uz laiku vai pastāvīgi apturēt jūsu piekļuvi vietnei, sazināties ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai pieprasītu bloķēt jūsu piekļuvi vietnei, un/vai sākt tiesvedību pret jums.

19. Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt mūs no jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumiem un izdevumiem, kas saistīti ar šo Noteikumu un nosacījumu un piemērojamo likumu, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību un privātuma tiesību, pārkāpumiem. Jūs nekavējoties atlīdzināsiet mums zaudējumus, zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar šādām prasībām vai radušies to rezultātā.

20. Atteikšanās no prasības

Ja netiek izpildīts kāds no šajos Noteikumos un nosacījumos un jebkurā Līgumā izklāstītajiem noteikumiem vai netiek izmantota iespēja izbeigt līgumu, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šādiem noteikumiem un neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu vai jebkura Līguma vai tā daļas spēkā esamību vai tiesības pēc tam izpildīt katru noteikumu.

21. Valoda

Šie Noteikumi un nosacījumi tiks interpretēti un skaidroti tikai un vienīgi saskaņā ar Angļu valodā un Vācu. Visi paziņojumi un sarakste tiks rakstīti tikai šajā valodā.

22. Viss līgums

Šie Noteikumi un nosacījumi kopā ar mūsu privātuma deklarācija un sīkfailu politika, veido visu vienošanos starp jums un Chemp Super Foods GmbH attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes izmantošanu.

23. Šo noteikumu un nosacījumu atjaunināšana

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt šos Noteikumus un nosacījumus. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šos Noteikumus un nosacījumus, lai uzzinātu par izmaiņām vai atjauninājumiem. Šo Noteikumu un nosacījumu sākumā norādītais datums ir jaunākais pārskatīšanas datums. Izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos stāsies spēkā, kad šādas izmaiņas tiks publicētas šajā tīmekļa vietnē. Turpinot izmantot šo tīmekļa vietni pēc izmaiņu vai atjauninājumu ievietošanas, tiks uzskatīts, ka piekrītat ievērot un ievērosiet šos Noteikumus un nosacījumus.

24. Tiesību aktu izvēle un jurisdikcija

Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē Vācijas tiesību akti. Jebkuri strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem ir pakļauti Vācijas tiesu jurisdikcijai. Ja kādu šo Noteikumu un nosacījumu daļu vai noteikumu tiesa vai cita iestāde atzīst par spēkā neesošu un/vai neizpildāmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šāda daļa vai noteikums tiks grozīts, dzēsts un/vai izpildīts maksimāli pieļaujamā apmērā, lai īstenotu šo Noteikumu un nosacījumu nolūku. Pārējie noteikumi netiks ietekmēti.

25. Kontaktinformācija

Šī tīmekļa vietne pieder uzņēmumam Chemp Super Foods GmbH.

Jūs varat sazināties ar mums par šiem Noteikumiem un nosacījumiem, izmantojot mūsu sazināties ar lapa.

26. Lejupielādēt

Varat arī lejupielādēt mūsu Noteikumi un nosacījumi PDF formātā.

lvLV
close
Iepirkumu grozs
close